REACH-Out workshop 10 november i Stockholm

Välkommen till höstens viktigaste workshop om REACH den 10 november i Stockholm!

Här samlas tillverkare, importörer, formulerare och slutanvändare av kemikalier för att utbyta erfarenheter om aktuella frågor inom Reach-lagstiftningens område. Tillsammans diskuterar vi hur vi bäst kan arbeta och utbyta erfarenheter med andra som möter samma utmaningar, men även få en inblick i hur leverantörer och kunder resonerar.

KemI, GIC, Arbetsmiljöverket och ECHA kommer! Kommer du?

Målgruppen för workshopen är personer som arbetar med uppfyllelse av Reach-förordningens krav, exempelvis säkerhets-, hälso- och miljöansvariga och inköpare, på företag som finns någonstans i distributionskedjan för kemiska produkter - tillverkare/importörer, formulerare, slutanvändare och varutillverkare.

Inbjudan och länk till anmälan.