En första seger mot olagliga och felmärkta kosmetikprodukter

KTF stämde bolaget som bedrev verksamheten www.beautyplanet.se i november 2014 för försäljning av olagliga och felmärkta produkter. Vid denna tidpunkt ägdes bolaget av inkClub Development AB. Sedan dess har både www.beautyplanet.se och Ink Club Development AB fått nya ägare. De nya ägarna för inkClub Development AB tar nu fullt ansvar för det inträffade, dels ekonomiskt och dels förbinder sig att inte marknadsföra olagliga eller felmärkta kosmetiska produkter framöver. KTFs stämning mot bolaget som driver www.nordicfeel.se kvarstår.

------------------------------------------

Detta har hänt:

  • November 2014 KTF stämmer www.beautyplanet.se (Metrocos AB) i Marknadsdomstolen bland annat för försäljning av olagliga och felmärkta kosmetikprodukter1:
  • Januari 2015 inkClubDevelopment AB säljer www.beautyplanet.se till Nordic Web Trading AB.
  • Mars 2015 KTF Stämmer www.nordicfeel.se2 som också ägs av Nordic Web Trading AB. Vid denna tidpunkt har KTF alltså två stämningar med liknande innehåll mot i praktiken samma bolag – Nordic Web Trading AB.
  • Juni 2016 inkClub Development AB får nya ägare.
  • September 2016 De nya ägarna till Ink Club Development AB tar ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrevs på www.beautyplanet.se under den tid inkClub Development AB ägde bolaget. Samt förbinder sig att inte sälja olagliga kosmetikprodukter framöver.

--------------------------------------------

Nya ägarna till inkClub tar fullt ansvar för www.beautyplanet.ses tidigare förehavanden. KTF avskriver ärendet.

De nya ägarna till inkClub Development AB vill visa att man inte står bakom verksamhet som kan innebära försäljning av produkter utan uppfyllande av lagens krav. inkClub Development tar därför ett ekonomiskt ansvar för de kostnader som KTF har haft samt förbinder sig genom avtal med vite att inte sälja olagliga och felmärkta kosmetikprodukter framöver.

- Vi är mycket nöjda med detta utfall och kommer att fortsätta vårt arbete med att beivra grövre lagöverträdelser på kosmetikmarknaden, säger KTFs VD Olof Holmer.

- Jag vill dock betona att den absoluta majoriteten av bolag inom vår bransch sköter sig mycket bra, avslutar han.

Stämningen av Nordic Web Trading/Nordic Feel kvarstår

KTFs stämning mot bolaget som driver www.nordicfeel.se kvarstår. Eftersom ägaren till www.nordicfeel.se, Nordic Web Trading AB, också idag äger www.beautyplanet.se finns det ingen anledning för KTF att driva två parallella fall med liknande innehåll mot bolag under gemensamt ägande.

För vidare information: Olof Holmer olof.holmer@ktf.se eller +46 70-950 70 19

1, http://ktf.se/2014/11/26/ktf-stammer-kosmetikhandlaren-beauty-planet-i-marknadsdomstolen/

2, http://ktf.se/2015/03/02/ktf-stammer-kosmetikhandlaren-nordic-feel-i-marknadsdomstolen/