Kosmetiska produkter är säkra - KTF ställer sig frågande till Naturskyddsföreningens motiv bakom att skrämma konsumenter

KTF noterar Naturskyddsföreningens kampanj och utspel om påstådd farlig kosmetik och påstådd bristfällig lagstiftning.

 

Strikt regelverk - ledande bransch - ansvarig myndighet

KTF menar att regelverket om kosmetiska produkter är ett av striktaste som finns för konsumentprodukter inom EU. Vi vill också trycka på ansvarig myndighet Läkemedelsverkets ansvar och roll. KTF bedömer att Läkemedelsverket fullgör sitt uppdrag som myndighet, det vill säga kontrollerar den svenska branschen på ett sätt så att medborgarna skyddas. Läkemedelsverket har också närsomhelst rätt att vidta åtgärder om det bedömer att människors hälsa är i fara, eller att det skulle finnas generella brister. Så gör också myndigheten.

Den europeiska kosmetikbranschen är världsledande. Den är innovativ, den är också internationellt drivande om till exempel förbättrade regelverk, och är framförallt helt konsumentsäkerhetsinriktad.

KTF ställer sig frågande till Naturskyddsföreningens motiv bakom att skrämma konsumenter för produkter som är säkra, väl fungerande och som på ett betydande sätt förenklar människors vardag.

Du kan som konsument känna dig trygg med att tillverkare av kosmetik tar hänsyn till sina skyldigheter, vilka inkluderar tillverkningsmetod (GMP för kosmetiska produkter), säkerhetsvärdering och dokumentation, märkning inklusive information om försiktighet samt bevakning av produkter på marknaden.

 

Läs även Europakommissionen stödjer säkerhetsvärdering och riskhantering av ingredienser i kosmetiska produkter