Kosmetiska produkter: SCCS bedömer konserveringsmedlet phenoxyethanol som säkert

SCCS final opinion om phenoxyethanol, publicerad 6 oktober

Bakgrund

EU:s oberoende vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet, SCCS, publicerade tidigare under 2016 en opinion om konserveringsmedlet phenoxyethanol, som på sedvanligt manér då var öppen för kommentarer. Nu har SCCS publicerat slutgiltig (final) opinion efter remisstiden.

 

Slutsats

SCCS bedömer att phenoxyethanol är säkert given den användning som anges i opinion.

"The SCCS considers 2-phenoxyethanol safe for use as a preservative with a maximum concentration of 1.0%, taking into account the information provided."

SCCS förtydligar också att säkerheten för åldersgruppen barn är beaktad. Detta eftersom just den frågan varit central i uppdraget till SCCS.