SCCS ”request for a scientific opinion”: konserveringsmedlet Polyaminopropyl Biguanide (PHMB)

Förkortningar

Sammanfattning

SCCS har av EU fått i uppdrag att presentera en säkerhetsvärdering (riskbedömningar) i form av SCCS opinion för Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) (CAS 32289-58-0 / 27083-27-8 / 28757-47-3 / 133029-32-0). Detta efter tidigare presenterade kompletterande säkerhetsdata från industrin (submission II).

Frågor till SCCS:

  1. ...does the SCCS consider Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) safe when used as preservative in all cosmetic products up to a maximum concentration of 0.1%?
  2. alternatively...does the SCCS consider Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) safe when used as preservative up to a maximum concentration of 0.1% in all cosmetic products with the exclusion of those products categories (body lotion, hand cream and oral care) in which this ingredient is seldom used? 
  3. ...does the SCCS consider Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) safe for use in sprayable formulations up to a maximum concentration of 0.1%?
  4. ...Does the SCCS have any further scientific concerns with regard to the use of Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) in cosmetic products?

Deadline för SCCS: 2016, december

 

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna (Request for a scientific opinion) och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

 

Fullständig information

Länk till aktuella och samtliga ”requests”