Miljöpåverkan/miljömässigt fotavtryck från ett schampo och möjliga sätt att minska det

KTF:s europeiska moderorganisation Cosmetics Europe driver projektet Product Environmental Footprint project.

Ett naturligt pilotprojekt i projektet har varit att titta närmare på en volymkategori, schampo. Projektet syftar till att:

  • (a) höja allmänhetens / konsumenternas medvetenhet om så kallat miljömässigt fotavtryck av schampo (baserat på så kallat livscykeltänkande): hur det ser ut och hur det kan minskas av både företag och konsumenter, och
  • (b) ta ett första steg mot att påverka konsumenternas beteende för att uppnå en hållbar konsumtion.

 

Ett animerat klipp har tagits fram för att enkelt åskådliggöra

Läs mer om Cosmetics Europe och Driving Sustainable Development