Konserveringsmedel i EU - infografik om säkra kosmetiska produkter

Med anledning av bland annat en ibland osaklig opinion om konserveringsmedel ser EU-kommissionen att det ligger i dess ansvar att på ett lättfattligt sätt förklara varför konservering är helt central för säkerheten hos kosmetiska produkter. Säkerhet är dock inte ett fast mål, utan ny vetenskaplig kunskap adderas hela tiden för vår maximala trygghet i användningen av kosmetiska produkter.

Konserveringsmedel måste genomgå omfattande utvärdering, inklusive säkerhetsanalyser, kvalitetskontroll och dokumentation för att fastställa att de är säkra att använda.

Läs mer i EU-kommissionens infografik

Läs mer om konservering på ktf.se