Läkemedelsverkets tillsynsprojekt kosmetiska produkter riktade till barn

Källa: Nytt från Läkemedelsverket, 27 oktober

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. Projektet beräknas pågå fram till mars 2017, då en tillsynsrapport byggd på kommunernas resultat publiceras.

KTF ställer sig positiv till regelbunden tillsyn av hur aktörer lever upp till regelverket. Vi tror att det gynnar seriösa aktörer och möjliggör rättvisa konkurrensvillkor.

Föreningen hoppas att tillsynen även riktas mot försäljningskanaler så som webbsidor, samt innefattar "icke-traditionell" kosmetik så som "barnsmink" m.fl.

Information från Läkemedelsverket