SCCS ”request for a scientific opinion”: hårfärgämnet Basic Blue 99

Förkortningar

Sammanfattning

SCCS har av EU fått i uppdrag att presentera en säkerhetsvärdering (riskbedömningar) i form av SCCS opinion för hårfärgämnet Basic Blue 99 (INCI) (CAS 68123-13-7).

Frågor till SCCS:

  1. In light of the new data provided, does the SCCS consider Basic Blue 99 (C059) safe as direct hair dye substance in hair dye formulations with a concentration on-head up to a maximum of 1.0%?
  2. Does the SCCS have any further scientific concerns with regard to the use of Basic Blue 99 (C059) in cosmetic products?

Deadline för SCCS: 2017, mars

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna (Request for a scientific opinion) och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Den aktuella säkerhetsvärderingen är en del av EU:s oberoende genomgång av säkerheten hos hårfärgämnen som kosmetikbranschen genom säkerhetsdata vill stödja, den så kallade EU Hair Dye Strategy.

Fullständig information

Länk till aktuella och samtliga ”requests”