SCCS ”request for a scientific opinion”: UV-filtret Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

Förkortningar

Sammanfattning

SCCS har av EU fått i uppdrag att presentera en säkerhetsvärdering (riskbedömningar) i form av SCCS opinion för UV-filtret Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87) (CAS 1419401-88-9).

Frågor till SCCS:

  1. In light of the data provided, does the SCCS consider Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87), safe when used as UV-filter in cosmetic products up to a maximum concentration of 5%?
  2. Does the SCCS have any further scientific concerns with regard to the use of Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate (S87) in cosmetic products?

Deadline för SCCS: 2017, mars

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna (Request for a scientific opinion) och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Fullständig information

Länk till aktuella och samtliga ”requests”