Kosmetiska produkter ska vara säkra – vad innebär det?

KTF upplever att det finns många felaktiga uppfattningar om kosmetiska produkter och säkerhet. Vi har därför ytterligare uppdaterat vår huvudsida "Vill du veta mer?".

Tillverkare av kosmetiska produkter är enligt lag skyldiga att genomföra och dokumentera säkerhetsvärdering för de produkter som placeras på EU-marknaden. Säkerhetsvärdering ska ta hänsyn till kunskap om:

  • eventuella (oönskade) inneboende egenskaper hos enskilda ingredienser,
  • exponeringsscenarier för de ingredienserna (a. var? – hud, hår, naglar, yttre slemhinnor, b. hur länge?)
  • samt adderar en vetenskapligt definierad säkerhetsmarginal.

Kosmetikbranschens produkter är framtagna genom vetenskaplig exellens, underlättar konsumenters vardag och bidrar till positiva värden för samhället. Vår branschs ansvar och centrala mål är att leverera säkra, väl fungerande och innovativa produkter som hela tiden möter förväntningarna hos dagens konsumenter.

Läs mer