SCCS opinion, remiss: hårfärgämnet HC Orange No. 6

Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 10 januari, 2017

Förkortningar

Sammanfattning

(1) In light of the data provided, does the SCCS consider HC Orange No. 6 (B125) safe when used in non-oxidative hair colouring products at a maximum concentration of 0.5%?

- The SCCS considers HC Orange No. 6 (B125) safe when used in non-oxidative hair colouring products at a maximum concentration of 0.5%.

(2) Does the SCCS have any further scientific concerns with regard to the use of HC Orange No. 6 (B125) in cosmetic products?

- The SCCS has concerns regarding a potential presence of methanesulfonates impurities, in particular ethyl methanesulfonate. Information on these impurities has not been provided.

Bakgrund

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet säkerhetsvärderar (riskbedömer) löpande ingredienser i kosmetiska produkter på uppdrag av medlemsstaterna och presenterar resultaten i form av publika SCCS opinions. Dessa ligger sedan till grund för beslut om riskhantering (förbud, begränsning – koncentration / produktkategori / etc) av EU (medlemsstaterna och Europakommissionen).

Cosmetics Europe svarar på dessa remisser med enda undantaget om branschen inte ser anledning att försvara ämnen, t.ex. om de inte används av fler aktörer.

KTF:s roll

Det går givetvis bra att lämna kommentarer till KTF (Peter Jansson), men då bör sådana sändas senast 19 december, 2016.

Övrigt

Fullständig information

Länk till aktuell opinion