Hantera propplösare med försiktighet!

Giftinformationscentralen har i ett pressmeddelande 161214 informerat om att antalet frågor kring olyckor med propplösare ökar. Propplösare är ofta starkt frätande och kan ge allvarliga skador om de hanteras felaktigt.

Börja alltid med att försöka rensa avloppet på mekanisk väg

Ofta är det hår, fett, tvålrester eller matrester som orsakar stoppet. Om det inte fungerar på mekanisk väg, kan man behöva en produkt som istället verkar på kemisk väg.

Läs instruktionerna noga innan du börjar använda propplösare!

På förpackningen står hur du ska använda produkten och vilken skyddsutrustning som kan behövas. Se till att inga barn är i närheten under tiden du använder produkterna. Tänk på att förvara produkterna oåtkomligt för barn när du förvarar dem.

Om en olycka sker med dessa produkter, ring 112 direkt!

KTF har en dialog med Giftinformationscentralen, Kemikalieinspektionen och den europeiska branschföreningen AISE om frivilliga åtgärder för att minska risken för olyckor med propplösare.

Läs Giftinformationscentralens pressmeddelande här.