Sniph upphör med varumärkesintrång – Ingår förlikningsavtal med KTF

Felaktigheter i Sniphs tidigare agerande

Företaget Sniph, https://www.sniph.com/  har som affärsidé att via prenumeration låta kunder pröva olika parfymer i småförpackningar. Tidigare har Sniph använt kända parfymvarumärken och dekanterat/ompaketerat till mindre förpackningar utan varumärkesinnehavarens tillstånd. Detta är inte tillåtet. I dessa fall har Sniph inte heller tagit hänsyn att de i praktiken blir tillverkare av produkter med allt vad det innebär av lagar och regler att förhålla sig till. Bland annat måste de kunna uppvisa god tillverkningssed (för kosmetiska produkter) och tillse att produkterna inte oxiderar, blir kontaminerade eller på annat sätt inte uppnår de högt ställda kraven på konsumentsäkerhet som gäller alla tillverkare.

 

KTF och Sniph ingår förlikningsavtal

KTF har påtalat dessa brister för Sniph och vi har då kunnat ingå ett skriftligt förlikningsavtal som innebär att Sniph upphör med marknadsföringen av produkter som inte kan påvisa konsumentsäkerhet. Och att Sniph numera endast tillhandahåller produkter från tillverkare med vilka de har avtal. Förlikningsavtalet med KTF innehåller också en vitesklausul som innebär att Sniph får lägga vite med 50.000 kr vid avtalsbrott.

– Det gläder mig att vi inte behövde göra en domstolssak av detta, säger KTFs VD, Olof Holmer.

– Det är uppenbart att Sniph har haft brister, men att detta berott på okunskap snarare än ovilja att följa gällande regler, avslutar han.