KTF Utbildning – utbildningar och seminarier vårterminen 2017

Programmet för utbildningar och seminarier vårterminen 2017 är under utarbetande men redan nu kan ni få en glimt av vad som kommer. Ktfutbildning.se kommer att uppdateras löpande och fullständig information och möjlighet att anmäla sig är klart i slutet av januari.

Frågor ställs med fördel till Jennie Andersson, KTF Utbildning

 

Program för vårterminen 2017

– Torsdag den 16 mars (fm): Halvdagsutbildning om ekologisk kosmetika

Intresset för naturliga ingredienser och ekologisk kosmetika har ökat på senare tid. Men vad betyder alla begrepp? Vilka är fördelarna? Finns det nackdelar? Och vilken skillnad är det på de olika certifieringarna?

Favorit i repris! KTF Utbildning ger en ny chans till alla som inte fick plats på utbildningen om ekologisk kosmetika under höstterminen 2016. Vi inleder med att förklara skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk. Därefter ges en översikt över de olika kemiska och fysikaliska metoder som används för att framställa råvaror till kosmetiska produkter. Sedan väntar en genomgång av COSMOS-kriterierna som gemensamt har utvecklats av ECOCERT, COSMEBIO, ICEA, BDIH och SOIL ASSOCIATION. Vi förklarar skillnaden mellan de olika certifieringsnivåerna ”Natural” och ”Organic” med hjälp av pedagogiska produktexempel. Förmiddagen avslutas med en jämförelse av kriterier för de två ledande certifieringssystemen COSMOS och NATRUE.

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, underleverantörer och andra intressenter i kosmetikabranschen.

Avgift: 2500 SEK för medlemsföretag, 3000 SEK för övriga företag (exkl moms)

Plats: Saturnus, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

– Torsdag den 16 mars (em): Halvdagsutbildning om transport av farligt gods, begränsad mängd

KTF-kansliet inbjuder till en branschanpassad utbildning för er som hanterar mindre förpackningar med kemisk-tekniska produkter som omfattas av reglerna för transport av farligt gods. Kursen omfattar även information om kraven på överlåtelsemärkning enligt CLP. Huvudfokus kommer att ligga på transporter som kan tillämpa Begränsad mängd-undantagsreglerna (Limited Quantity). Relevanta nyheter i ADR 2017 kommer också att presenteras.

Den här kursen riktar sig bland annat till dig som hanterar gods på lager, skriver transporthandlingar, utför klassificering, märkning och etikettering, ansvarar för förpackningar och förpackningsavfall eller lastning/lossning av farligt gods. Du kan även vara nybörjare när det gäller att hantera farligt gods.

Avgift: 2500 SEK för medlemsföretag, 3000 SEK för övriga företag (exkl moms)

Plats: Saturnus, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

– Fredag den 31 mars: Frukostseminarium om konserveringsmedel och kontaktallergi

Några punkter om innehållet:

  • Varför behövs konserveringsmedel i många produkttyper?
  • Vilka andra alternativ till konservering finns för att säkerställa produkters hållbarhet?
  • Hur ser sambandet ut mellan konserveringsmedel och kontaktallergi?
  • Allergi – så funkar det
  • Vad är skillnaden mellan allergi och hudirritation?

Seminariet riktar sig framförallt till journalister men alla intresserade är naturligtvis välkomna.

Avgift: Seminariet är kostnadsfritt men en avgift på 1000 SEK tas ut vid uteblivet deltagande (ej för journalister).

Plats: Merkurius, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

– Torsdag den 20 april: Utbildning om kosmetika

Några punkter om innehållet:

  • Vilka regelverk, riktlinjer och praxis är det som styr hur kosmetiska produkter ska tillverkas och märkas? Vi tar även upp definitionen av kosmetiska produkter och närliggande produkttyper samt de snåriga gränsdragningarna mellan dem. Därefter väntar en genomgång av reglerna för marknadsföring. Vad säger lagstiftningen? Hur ser marknaden ut? Vilka förändringar är att vänta i framtiden?
  • Vi diskuterar även solskyddsprodukternas viktiga funktion mot bakgrund av den alarmerande hudcancerutvecklingen. Hur ska man göra för att skydda sig? Varför innehåller solskyddsprodukter UV-filter i nanostorlek? Hur påverkas människor av solens strålning? Kan vi skydda oss mot UV-strålning och ändå producera tillräckligt mycket D-vitamin? Finns det några vetenskapliga stöd för att växtextrakt som hallonfröolja skyddar lika effektivt mot UV-strålning som traditionella UV-filter?
  • KTF ger en lägesrapport om de aktuella juridiska fall som branschorganisationen driver och har drivit för att visa på vikten att hålla sig inom lagens ramar vad gäller marknadsföring och försäljning av kosmetika på internet.

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare och andra intressenter som vill lära sig mer om märkning, marknadsföring och effektbevisning för sina produkter. Du kan även vara nybörjare när det gäller kosmetiska produkter

Avgift: 4500 SEK för medlemsföretag, 5500 SEK för övriga företag

Plats: Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

 

– Tisdag den 9 – onsdag den 10 maj: Utbildning och workshop om exponeringsscenarier

KTF Utbildning anordnar i samarbete med IKEM en tvådagarsutbildning om exponeringsscenarier. Mer information kommer på det nya året.

 

KTF Utbildning vill tacka alla deltagare, föreläsare och samarbetspartners för ett inspirerande, intressant och lärorikt 2016 och passa på att önska

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

Frågor ställs med fördel till Jennie Andersson, KTF Utbildning