Illegal products and illegal marketing / Olagliga produkter och olaglig försäljning

Illegal products and illegal marketing

A corner stone within KoHF is legal compliance. In general the level of compliance is good among companies in our industry, but sometimes KoHF encounter companies that have no or very low interest in the legality of their operations.  Some of these companies KoHF has taken to the court.

The detailed reasons for doing this and the results of these actions is further explained in the memo and presentation from KoHF (linked).

Illegal products and illegal marketing

 

Olagliga produkter och olaglig försäljning

En hörnsten inom KoHF är branschens lagefterlevnad. Generellt är den bra bland företagen i vår bransch, men ibland stöter KoHF på företag som har mycket lågt intresse av att följa gällande lagar och regler. Några av dessa företag KoHF har tagit till patent- och marknadsdomstolen. En närmare beskrivning av anledningarna till detta, och resultaten av dessa åtgärder beskrivs vidare i det PM och i den presentation som KoHF tagit fram (länkat).

Olagliga produkter och olaglig försäljning