Munvårdsbranschen orolig över risk för försämrad tandhälsa, och över okunskap om fluor i munvårdsprodukter

Branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF, noterar ett inslaget/artikel hos P4  Jämtland.

Tandkrämstillverkare och branschen är orolig över utvecklingen för denna folkhälsofråga, och att den som läser lösryckta uppgifter på nätet, och inte fakta från tandvårdsprofessionen, kanske inte ges möjlighet att förstå varför man använder fluor i munvårdsprodukter.

Fluor - kariesförebyggande och emaljstärkande

Vi tycker att det är synd att P4 Jämtland inte tydligare i inslaget noterar de viktigaste effekterna med fluor i tandkräm, de kariesförebyggande och emaljstärkande funktionerna.

Vidare bör man, tycker KoHF, informera om hur tandhälsan såg ut innan vi började använda fluor på bred front. Så här skriver Tandläkarförbundet, bland annat:

”Många kan idag ha svårt att föreställa sig hur illa ställt det var med tandhälsan i Sverige innan fluortandkrämens intåg. 1960 var 23 % av befolkningen i Sverige tandlösa i en eller båda käkarna och det var svårt att hitta någon ung människa som inte hade ett eller flera hål i tänderna. 1985 hade Sveriges tolvåringar i genomsnitt tre kariesskadade tänder i jämförelse med idag då genomsnittet ligger på en kariesskadad tand. Bakom denna utveckling står flera samhällsinsatser och landvinningar inom tandvården. Den enskilt viktigaste faktorn är dock införandet av fluortandkrämen. Dess kariesförebyggande effekt är vetenskapligt väl belagd (se exempelvis SBUs rapport 161:2002 och SBU rapport 2015:230)”

Läs mer hos Tandläkarförbundet om fluor och tandvård

Mer info från Kosmetik- och hygienföretagen: https://www.kohf.se/vill-du-veta-mer/munvard-fluor