Kosmetik- och hygienföretagen positiva till Läkemedelsverkets tillsyn om barnprodukter

Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF * är positiva till att ansvariga myndigheten Läkemedelsverket tillsammans med kommunerna nu genom rapporten Barnkoll 2016 uppmärksammar en del av kosmetikbranschen som till stor del ligger utanför branschgemenskapen genom KoHF, nämligen den som säljer barnsmink och andra liknande produkter via leksakshandeln och lågpriskedjor.

Det är också positivt att myndigheten utbildar den lokala tillsynen. Området kosmetiska produkter är med anledning av krav om bland annat fullständig innehållsförteckning i vissa avseende lättare att tillsyna än andra produktområden.

KoHF informerar löpande sina medlemmar om gällande och kommande lagkrav, men utbildar också företag handgripligen via vår utbildningsverksamhet KTF Utbildning. Att delta i branschgemenskapen ger alltså en bättre grund för att agera i enlighet med lagen.

Läkemedelsverket och kommunerna uppmärksammar i rapporten också brister i de helt centrala lagkraven att information om försiktighetsåtgärder och anvisningar ska vara på svenska samt att produkterna givetvis inte får innehålla förbjudna ämnen. Till exempel nämns ämnesgrupperna konserveringsmedel och färgämnen. Dessa regleras på så sätt att endast tydligt definierade ämnen tillåts. Det ska med andra ord vara svårt att inte klara av att uppfylla lagkraven för dessa ämnen.

KoHF fortsätter att löpande utbilda och informera branschen så att vi tillsammans med myndigheterna tillser att vi har en laglig bransch som säljer säkra produkter.

*KoHF hette tidigare KTF