MBBT - Nytt UV-filter godkänt för användning i kosmetiska produkter

MBBT - Nytt UV-filter godkänt för användning i kosmetiska produkter

EU-kommissionen har den 20 juni, 2018 antagit förordning 2018/885, vilken anpassar EU:s kosmetikförordning, teknisk bilaga VI om tillåtna UV-filter.

Anpassningen innebär att även UV-filtret med INCI-namnet (1) Methylene BisBenzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (2) nu är godkänt att använda i kosmetiska produkter, oavsett partikelstorlek. Tillägget av UV-filtret gör att möjligheten till innovation med säkra UV-filter nu ökar ytterligare.

Maximalt 10% av MBBT får användas i en kosmetisk produkt. För övriga villkor, specifikt om användning av MBBT i nanostorlek, se förordningen.

  1. INCI är det språk som används internationellt för att ange de obligatoriska ingrediensnamnen på förpackningar till kosmetiska produkter. 
  2. Förkortas ofta MBBT i dagligt tal