Nytt tillåtet UV-filter i EU:s kosmetikaregler

Ett nytt UV-filter, Phenylene Bis-Diphenyltriazine, har av EU:s oberoende vetenskapskommitté SCCS bedömts som säkert. EU-kommissionens omröstande församling bestående av sakkunniga representanter från medlemsstaternas ansvariga myndigheter har därefter antagit ämnet i kosmetikreglernas bilaga för tillåtna UV-filter (1).

Från 20 maj 2019 kan t.ex. solskyddsprodukter som innehåller det nya UV-filtret marknadsföras inom EU.

Användarvillkoren är att Phenylene Bis-Diphenyltriazine maximalt får uppgå till 5 % i produkten, och att det inte får användas i produkter som kan exponera användarens lungor genom inandning.

Läs ändringsförordningen 2019/680

1) Sverige representeras av ansvarig myndighet Läkemedelsverket