Cosmetics Europe

SCCS opinion, remiss: 2,6- dihydroxyethylaminotoluene – hårfärgämne

SCCS: säkert upp till 1,0 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 28 oktober, 2015

SCCS opinion, remiss: 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate - hårfärgämne

SCCS: säkert upp till 0,5 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 28 oktober, 2015

Cosmetics Europes dokument om ansvarsfull marknadsföring nu översatt till Svenska

Cosmetics Europe har tagit fram ett dokument med principer för ansvarsfull marknadsföring. KTF har nu översatt dessa till Svenska och på måndag den 17 juni kommer vi träffa Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig för att diskutera möjligheten till att göra detta dokument gilltigt för självreglering inom ramen för Reklamombudsmannens mandat.

Kosmetikbranschen vill skjuta fram ny lag om djurförsök

Miljörapporten skriver idag 121211 om den nya EU-lagen som träder i kraft i mars 2013 och som helt förbjuder djurförsök vid utveckling av kosmetiska produkter. "Det bekymrar branschen som nu både har krav på sig att utveckla säkrare produkter och nya testmetoder som ersätter djurförsöken.

- Utvecklingen av alternativa testmetoder går snabbt, men i vissa fall finns ännu inga tillförlitliga alternativ till djurförsök, därför vill branschen få till en längre övergångsperiod innan lagen börjar gälla fullt ut, säger Olof Holmer, vd för Kemisk-Tekniska Leverantörförbundet, till MiljöRapporten Direkt.

EU-kommissionären Tonio Borg

Tonio Borg, ny EU-kommissionär för hälsofrågor (inkl kosmetiska produkter), började sin tjänst 29/11. Cosmetics Europe har publicerat en artikel i European policy magazine European Voice där de bemöter Borgs uttalande om totalförbudet för djurförsök (allergi, systemtox, allt avseende ingredienstestning), vilket om inget annat sägs träder i kraft i mars nästa år.

Artikeln i European Voice: Borg causes concern for cosmetics industry

Cosmetics Europe kommer att träffa Borg för att diskutera ärendet den 10/12 2012.

Bakgrund: Cosmetics Europe söker dialog om alternativa metoder med nyblivne EU-kommissionären Borg

Fortsättning följer.

 

Cosmetovigilance: anmälan av allvarliga oönskade effekter (SUE’s)

Som en följd av artikel 23 i EU:s kosmetikaförordning, ”Underrättelse om allvarliga oönskade effekter”, har EU-kommissionen offentliggjort tre blanketter, som alla ska garanterar en strukturerad och konsekvent rapportering av allvarliga oönskade effekter. Definition av allvarliga oönskade effekter är: en oönskad effekt som leder till tillfällig eller bestående funktionsnedsättning, funktionshinder, sjukhusvård, missbildningar eller en omedelbar fara för livet, eller dödsfall.

Det är särskilt formulär A man ska vara uppmärksam på, och som skall fyllas i av den ansvariga personen eller distributören när det kommer till deras kännedom att allvarliga oönskade effekter har inträffat pga. deras produkt. Den ifyllda blanketten skall skickas till den behöriga myndigheten i det land (i Sverige Läkemedelsverket), där oönskade effekten uppstod.

Från den 11:e juli 2013, i samband med att EU:s kosmetikaförordning träder i kraft fullt ut, ska alla allvarliga oönskade effekter rapporteras. Under tiden KAN det nya systemet används på frivillig basis.

Källa: EU-kommissionen. Formulär och riktlinjer: http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/documents/guidelines/sue_en.htm

Se även Colipas (nu Cosmetics Europe) riktlinjer om hantering av rapporter om oönskade händelser eller KTF:s översättning av detsamma.