Farligt gods

Kurs i Farligt gods begränsad mängd och tillstånd för brandfarliga varor - ny chans 29 november 2013

I början av oktober höll kansliet kurs i Farligt gods som begränsade mängder (LQ) och reglerna för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor / aerosoler som blev fulltecknad. Nu finns en ny chans att gå kursen den 29 november kl. 9.00-12.00. Kursen hålls på kansliet, Storgatan 19 i Stockholm.

Kurs i Farligt gods begränsad mängd och tillstånd för brandfarliga varor

2013-09-05: Kursen är snart fulltecknad, men ett fåtal platser finns kvar. Den 3 oktober håller kansliet kurs i Farligt gods som begränsade mängder (LQ) och reglerna för Tillstånd för hantering av brandfarliga varor / aerosoler. Kursen hålls på kansliet, Storgatan 19 i Stockholm, kl. 13.00-16.00.