Giftinformation

REACH-Out workshop 10 november i Stockholm

Välkommen till höstens viktigaste workshop om REACH den 10 november i Stockholm! Här samlas tillverkare, importörer, formulerare och slutanvändare av kemikalier för att utbyta erfarenheter om aktuella frågor inom Reach-lagstiftningens område. KemI, GIC, Arbetsmiljöverket och ECHA kommer! Kommer du?

KTF position om aceton

KTF uppmärksammar att media under den senaste tiden har skrivit om att aceton används som lösningsmedel vid användning av nätdroger, så kallad ”Spice”. Aceton är en av de vanligaste kemikalierna i samhället och har otaliga användningsområden både inom industrin och för konsumentbruk. Det är därför mycket svårt att begränsa tillgängligheten för allmänheten generellt. Däremot kan det vara lämpligt att tillfälligt och lokalt begränsa utbudet i butikerna då man misstänker missbruk av produkterna.