Hårfärg

SCCS opinion, remiss: 2,6- dihydroxyethylaminotoluene – hårfärgämne

SCCS: säkert upp till 1,0 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 28 oktober, 2015

SCCS opinion, remiss: 2,5,6-Triamino-4-pyrimidinol sulfate - hårfärgämne

SCCS: säkert upp till 0,5 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 28 oktober, 2015

EU:s kosmetikaförordning – tekniska bilagor – uppdateras: nya hårfärger introduceras och regleras

20 juli antogs Europeiska kommissionens förordning 2015/1190. Förordningen anpassar teknisk bilaga III till förordningen 1223/2009 om kosmetiska produkter. Förordningen introducerar och reglerar vissa hårfärgningsämnen i dels oxidationshårfärgningsmedel, dels i icke-oxidationshårfärgningsmedel

SCCS opinion, remiss: 1-Hexyl-1H-pyrazole-4,5-diamine hemisulfate

SCCS: säkert upp till 1,0 % i oxidativa hårfärger. Dead line för kommentarer till Europakommissionen: 4 september, 2015

Hårfärger: växtfärger inte "kemikaliefria"

När Femina skriver "kemikaliefritt" är produkterna alltså inte alls fria från kemi, utan innehåller istället kemikalier från växtriket. Är detta viktigt att påpeka? Ja, eftersom lagstiftningens syfte endast är att tillse att produkterna är säkra vid normal användning. Om kemin i produkterna kommer ifrån naturen eller syntetiseras är ointressant i detta sammanhang, men givetvis ett säljargument för den som tycker det är viktigt.

KTF Vägledning om frisörprodukter - ny reviderad version 2015

Nu finns den en ny och uppdaterad version av KTFs vägledning om frisörprodukter. Informationsfoldern riktar sig till frisörer och beskriver hur man som frisör handskas med kosmetiska produkter för yrkesmässig användning på ett säkert sätt. Foldern innehåller också så kallade produktgruppsblad för dessa produkter.

Tillsyn av frisersalonger

Läkemedelsverket genomför nu med flera av Sveriges kommuner ett tillsynsprojekt för att tillse att produkterna på marknaden följer lagkrav. KTF stödjer detta arbete eftersom marknadskontroll är en viktig del i hela begreppet säkerhet. För att undvika missförstånd vill föreningen påtala följande för att undvika missförstånd

Hårfärger är kosmetiska produkter och ska vara säkra

Media refererar till en nyligen publicerad vetenskaplig studie om negativa egenskaper hos möjliga oreneheter i hårfärger. Forskarna bakom studien säger just att man uppmätt låga doser som man inte kan förknippa med mätbara risker. Lagkrav för hårfärger och andra kosmetiska produkter är att de ska vara dokumenterat säkra (riskfria) vid normal användning. Kosmetikbranschen delar forskarnas rekommendationer att engångshandskar alltid ska användas vid hårfärgning och vid hårklippning som äger rum efter färgning, för det personliga skyddet.

SCCS: opinion om Diethylene glykol monoethyl ether (DEGEE), tillägg

SCCS:s opinions är oberoende vetenskapliga säkerhetsvärderingar och fungerar som underlag för ansvariga myndigheter i deras beslut om riskhantering och följaktligen om regleringar i kosmetikalagstiftningen. SCCS:s arbete inklusive branschens underlag i form av data tillsammans med myndigheternas beslut är grunden i den strikta och dynamiska lagstiftning som omgärdar kosmetiska produkter.

 

Slutsats om DEGEE:

"1. The use of DEGEE at a maximum concentration of 2.6% in cosmetic products taking into account the other uses previously assessed (10% in rinse-off products, 7.0% in oxidative and 5% in non-oxidative hair dye formulation) does not pose a risk...."

"2. the use of DEGEE in the following spray products, fine fragrances, hair sprays, and antiperspirants and deodorants in a concentration up to 2.6% does not pose a risk...."

"3a. Since the systemic daily dose with the current levels and uses of DEGEE considered to be safe for the consumers, is higher than that permitted in previous Opinions, SCCS is of the opinion that the level of ethylene glycol impurity in DEGEE should be decreased from <0.2% to ≤0.1% (DEGEE conforming to this specification are commercially available) in order to avoid consumer exposure to higher dose of this toxic impurity.

3b. The use of DEGEE in products for oral hygiene and the eyes has not been evaluated.

Aggregate exposure to diethyleneglycol monoethyl ether (DEGEE) from non-cosmetic sources has not been considered."

 

SCCS bedömer endast hälsorisker.

Läs tillägget till SCCS:s opinion