Kosmetiska produkter

Swedish Beauty Awards premierade årets främsta skönhetsprodukter på Berns Salonger

Swedish Beauty Awards premierade årets främsta skönhetsprodukter på Berns Salonger

Sveriges mest prestigefyllda och enda oberoende skönhetsgala, Swedish Beauty Awards, samlade aktörer från hela skönhetsbranschen på Berns Salonger. Här korades vinnare bland de producenter, leverantörer och produkter som utmärkt sig mest under året som gått.

Arrangören KoHF, Kosmetik- och hygienföretagen, jobbar för en kontrollerad handel med säkra produkter i en gigantisk bransch, vilken omsätter närmare 20 miljarder per år bara i Sverige.

Kosmetiska produkter ska vara säkra – vad innebär det?

Kosmetiska produkter ska vara säkra – vad innebär det?

Kosmetikbranschens produkter är framtagna genom vetenskaplig exellens, underlättar konsumenters vardag och bidrar till positiva värden för samhället. Vår branschs ansvar och centrala mål är att leverera säkra, väl fungerande och innovativa produkter som hela tiden möter förväntningarna hos dagens konsumenter.KTF upplever dock att det finns många felaktiga uppfattningar om kosmetiska produkter och säkerhet. Vi har därför ytterligare uppdaterat vår huvudsida "Vill du veta mer?".

Barnhygienprodukter som följer de strikta kosmetikreglerna är säkra

KTF noterar att Testfakta presenterar en genomgång av barnprodukter med svepande bedömningar om påstådd farlighet, och utan synbar kunskap i det strikta och hälsosäkerhetsfokuserade regelverket för barnhygienprodukter och andra kosmetiska produkter. KTF vill gärna ge en saklig bild för att konsumenten ska kunna göra välgrundade val av barnhygienprodukter.Kosmetiska produkter ska vara säkra för alla som använder dem, från ung till gammal. Säkerhetskravet gäller naturligtvis även parfymerade produkter. En grundförutsättning för produkternas säkerhet är för de flesta produkter att de konserveras med konserveringsmedel, och där är omnämnda parabener de utan tvekan vetenskapligt mest genomgångna.

Läkemedelsverkets tillsynsprojekt kosmetiska produkter riktade till barn

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. KTF ställer sig positiv till regelbunden tillsyn av hur aktörer lever upp till regelverket. Vi tror att det gynnar seriösa aktörer och möjliggör rättvisa konkurrensvillkor.

Miljöpåverkan/miljömässigt fotavtryck från ett schampo och möjliga sätt att minska det

Branschens projekt om produkters miljömässiga fotavtryck syftar till att höja allmänhetens / konsumenternas medvetenhet om så kallat miljömässigt fotavtryck av schampo (baserat på så kallat livscykeltänkande): hur det ser ut och hur det kan minskas av både företag och konsumenter, och ta ett första steg mot att påverka konsumenternas beteende för att uppnå en hållbar konsumtion.

En första seger mot olagliga och felmärkta kosmetikprodukter

KTF stämde bolaget som bedrev verksamheten www.beautyplanet.se i november 2014 för försäljning av olagliga och felmärkta produkter. Sedan dess har www.beautyplanet.se fått nya ägare. De nya ägarna tar nu fullt ansvar för det inträffade. De förbinder sig att inte marknadsföra olagliga eller felmärkta kosmetiska produkter framöver. KTFs stämning mot bolaget som driver Nordicfeel kvarstår.

Kosmetiska produkter är säkra - KTF ställer sig frågande till Naturskyddsföreningens motiv bakom att skrämma konsumenter

KTF noterar Naturskyddsföreningens kampanj. KTF menar att regelverket om kosmetiska produkter är ett av de striktaste som finns för konsumentprodukter inom EU. KTF ställer sig frågande till Naturskyddsföreningens motiv bakom att skrämma konsumenter för produkter som är säkra, väl fungerande och som på ett betydande sätt förenklar människors vardag.

Europakommissionen stödjer säkerhetsvärdering och riskhantering av ingredienser i kosmetiska produkter

KTF har efter EU:s ansvariga kosmetikamyndigheters (Läkemedelsverket med flera) möte 21 september nåtts av beskedet att Europakommissionen i sin utredning om tolkningen av artikel 15 i EU:s kosmetikförordning, CMR-ämnen, kommer fram till att ingredienser i kosmetiska produkter som klassificeras som CMR-ämnen ska tillåtas en process av oberoende vetenskaplig säkerhetsvärdering.

Kosmetiska produkter: SCCS opinion om D5 (final, humantoxicitet): säkert då vissa villkor uppfylls

SCCS bedömer att D5, ur humantoxikologisk synvinkel, är säkert given den användning som anges i opinion. Pga risk i vissa produktkategorier för aerosolbildning är dessa inte säkerställda. Kategorier som nämns är hårstajling och solvårdssprej. Halten av "orenheten" D4 ska hållas så låg som möjligt. SCCS opinion om D5 av idag tar inte hänsyn till (negativa) miljöegenskaper. D5 är under utvärdering i kemikalielagstiftningen REACH avseende (negativa) miljöegenskaper.

Ethyl Lauroyl Arginate HCl - konserveringsmedlet nu tillåtet i munvatten i och med tekniska anpassningen, EU förordningen 2016/1121

Ethyl Lauroyl Arginate HCl har uppdaterats genom den tekniska anpassningen 2016/1121. Regleringen innebär att konserveringsmedlet får användas i munvatten (läs mer om villkoren)