Läkemedel

Läkemedelsverkets tillsynsprojekt kosmetiska produkter riktade till barn

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. KTF ställer sig positiv till regelbunden tillsyn av hur aktörer lever upp till regelverket. Vi tror att det gynnar seriösa aktörer och möjliggör rättvisa konkurrensvillkor.

Grundforskning om vår skyddande hud

Med våra vätskerika, varma kroppar i en torr omgivning skulle vi alla ha avdunstat och skrumpnat ihop till små mumier, om det inte varit för huden. Huden är det membran som ser till att vi inte förlorar all vår vätska, och som också hindrar farliga ämnen utifrån att tränga in i kroppen. – Mycket av det vi vet bygger på forskning om tillämpningar som just kosmetika och läkemedel, säger professor Emma Sparr.