Vägledning

Språkkrav för märkning av kosmetika

KTF har tagit fram en skrivelse om språkkrav för märkning av kosmetika. Språkkraven ställer till en hel del bekymmer för leverantörer av kosmetik och har också varit föremål för tillsyn. KTF har tidigare fått information av Läkemedelsverket om att det är Svenska Akademins ordlista (SAOL) som gäller beträffande vilka ord som är svenska eller inte. KTF kan dock konstatera att förekomsten av ett ord i SAOL inte kan vara avgörande för om en produkt är korrekt märkt från en juridisk utgångspunkt.

KTF Vägledning om frisörprodukter - ny reviderad version 2015

Nu finns den en ny och uppdaterad version av KTFs vägledning om frisörprodukter. Informationsfoldern riktar sig till frisörer och beskriver hur man som frisör handskas med kosmetiska produkter för yrkesmässig användning på ett säkert sätt. Foldern innehåller också så kallade produktgruppsblad för dessa produkter.

Vetenskapsjournalistik: Making Sense of Uncertainty

Vetenskapsjournalistik: Making Sense of Uncertainty

Under vetenskapsjournalisters världskonferens, som hölls i Helsingfors i slutet av juni lanserade Sense About Science (SAS)  en ny vägledning - "Making Sense of Uncertainty".

Vägledningen behandlar:

  • hur forskare använder osäkerhet för att uttrycka hur säkra de är på resultat;
  • att osäkerheten kan missbrukas för att underminera bevis eller att föreslå att allt kan vara sant: från alternativa cancerbehandlingar till att antropogent koldioxid inte förändrar atmosfären, och
  • varför osäkerheten inte är ett hinder för att agera - beslutsfattare brukar söka en högre nivå av säkerhet för et operationell beslut (såsom att införa kroppsskannrar på flygplatser) än för beslut grundade på bredare ideologi eller politik (som att minska brottsligheten).

SAS är en stiftelse som strävar efter att utrusta människor för att kunna förstå vetenskapliga och medicinska påståenden i den offentliga diskussionen.

För mer information om SAS och deras publikationer, däribland "Making Sense of Chemical Stories", "Making Sense of Statistics", "I Don’t Know What to Believe", se SAS hemsida

Läkemedelsverket uppdaterar lagstiftningsinformation

Läkemedelsverket (LV) uppdaterar på sin hemsida lagstiftningsinformation med anledning av det fulla ikraftträdandet av EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009. Den 11 juli 2013 träder som bekant Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1223/2009 om kosmetiska produkter helt i kraft och ersätter därmed Rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter och de nationella implementeringarna av denna.

Märkning - på svenska

Enligt förordning 1223/2009 får medlemsländerna avgöra vilket språk viss produktmärkning ska anges på (artikel 19.5). Sverige kräver att denna märkning ska vara på svenska genom 4§ förordning (2013:413) om kosmetiska produkter.

Notera:

att länk till 2013:413 leder till inledande bestämmelser för EU:s kosmetikaförordning

notera 2013:413, men också (1223/2009, artikel 19.1.f) villkorssatsen (märkning avseende användningsområde/funktion) "Den kosmetiska produktens funktion, om detta inte tydligt framgår av presentationen av produkten."

Produktinformationsdokument

Det obligatoriska produktinformationsdokumentet ska också om det förvaras i Sverige finnas tillgängligt på det svenska eller det engelska språket. Läs mer om produktinformationsdokumentet i 1223/2009.

Riktlinjer för att hjälpa dig uppfylla kraven

Notera de riktlinjer som Läkemedelsverket hänvisar till på sin informationssida. De finns där för att hjälpa ditt företag att uppfylla kraven i kosmetikalagstiftningen.

 

Regler för produkter utan förförpackning

Läs mer i aktuell föreskrift 

 

Läs mer på Läkemedelsverkets sida

Cosmetics Europes dokument om ansvarsfull marknadsföring nu översatt till Svenska

Cosmetics Europe har tagit fram ett dokument med principer för ansvarsfull marknadsföring. KTF har nu översatt dessa till Svenska och på måndag den 17 juni kommer vi träffa Reklamombudsmannen Elisabeth Trotzig för att diskutera möjligheten till att göra detta dokument gilltigt för självreglering inom ramen för Reklamombudsmannens mandat.