Workshop

REACH-Out workshop 10 november i Stockholm

Välkommen till höstens viktigaste workshop om REACH den 10 november i Stockholm! Här samlas tillverkare, importörer, formulerare och slutanvändare av kemikalier för att utbyta erfarenheter om aktuella frågor inom Reach-lagstiftningens område. KemI, GIC, Arbetsmiljöverket och ECHA kommer! Kommer du?