larm

Plastpartiklar i kosmetik

Med anledning av att det skrivs i tidningar och visas inslag på TV om plastpartiklar i kosmetik, och att dessa hittas i Östersjön, vill KTF informera om våra tidigare skrivelser i frågan.Emellanåt är det väldigt onyanserat och många olika produkter lyfts fram som varandes ett problem. Plastpartiklar av polyeten finns eller fanns i huvudsak i exfolierande så kallade scrub-krämer och är under avveckling, se denna information från KTF från förra året

KTF position om aceton

KTF uppmärksammar att media under den senaste tiden har skrivit om att aceton används som lösningsmedel vid användning av nätdroger, så kallad ”Spice”. Aceton är en av de vanligaste kemikalierna i samhället och har otaliga användningsområden både inom industrin och för konsumentbruk. Det är därför mycket svårt att begränsa tillgängligheten för allmänheten generellt. Däremot kan det vara lämpligt att tillfälligt och lokalt begränsa utbudet i butikerna då man misstänker missbruk av produkterna.

Giftlarmet i Svd: "publicistisk katastrof"

Larmrapporter är en del av vår vardag, men kan man lita på det som står i tidningarna? Det var temat på ett av Timbros seminarier i Almedalen på måndagen. Representanter från media och politik diskuterade larmrapporter mot bakgrund av den allt svagare källgranskningen på många redaktioner. KTF menar att "försiktighetsprincipen" som finns etablerad i t.ex. kosmetiklagstiftningen oftast inte uppmärksammas i media.