livscykelanalys

Miljöpåverkan/miljömässigt fotavtryck från ett schampo och möjliga sätt att minska det

Branschens projekt om produkters miljömässiga fotavtryck syftar till att höja allmänhetens / konsumenternas medvetenhet om så kallat miljömässigt fotavtryck av schampo (baserat på så kallat livscykeltänkande): hur det ser ut och hur det kan minskas av både företag och konsumenter, och ta ett första steg mot att påverka konsumenternas beteende för att uppnå en hållbar konsumtion.