munvård

Munvård: forskare förkastar skrämsel om fluor

KTF är bekymrade över att den kemikalierädsla som riskerar att spridas via till exempel naturvurmande skönhetsbloggar kan skrämma bort vissa konsumenter från det enskilt bästa kariesförebyggande tillsatsen vi förfogar över, fluor. Fluorinnehållande munhygienprodukter som följer begränsningarna i EU:s kosmetikaförordning är säkra att använda, och stöds av Sveriges Tandläkarförbund.