parfym

Barnhygienprodukter som följer de strikta kosmetikreglerna är säkra

KTF noterar att Testfakta presenterar en genomgång av barnprodukter med svepande bedömningar om påstådd farlighet, och utan synbar kunskap i det strikta och hälsosäkerhetsfokuserade regelverket för barnhygienprodukter och andra kosmetiska produkter. KTF vill gärna ge en saklig bild för att konsumenten ska kunna göra välgrundade val av barnhygienprodukter.Kosmetiska produkter ska vara säkra för alla som använder dem, från ung till gammal. Säkerhetskravet gäller naturligtvis även parfymerade produkter. En grundförutsättning för produkternas säkerhet är för de flesta produkter att de konserveras med konserveringsmedel, och där är omnämnda parabener de utan tvekan vetenskapligt mest genomgångna.

Läkemedelsverket rapporter: parfymanalys och konserveringsmedel i barnprodukter

Läkemedelsverket (LV) släpper nu två rapporter. En om parfymämnen i barnprodukter, en om konserveringsmedel i dessa produkter.KTF välkomnar att Läkemedelsverket utövar tillsyn på branschen och beivrar felaktigheter så att de rättas till. Vi noterar också avseende konserveringsmedelsrapporten att samtliga produkter utom en av de produkter som är utan anmärkning i studien rörande konserveringsmedel kommer från företag som är anslutna till KTF. Medlemskap i KTF är ett sätt att hålla sig ajour med förändringar av lagkrav och riktlinjer.

KTF välkomnar ny forskning om parfymsäkerhet

Tillverkaren ansvarar för att en produkt inte bryts ned, via till exempel oxidation, under normala användarbetingelser. Detta är ett lagkrav sedan länge. Med den metodik som tagits fram vid Göteborgs universitet får vi nu ett förfinat verktyg för att säkerställa detta och för att säkerställa att råvarorna, som produkten består av, är av rätt kvalitet.