Propplösare

Hantera propplösare med försiktighet!

Hantera propplösare med försiktighet!

Giftinformationscentralen har i ett pressmeddelande 161214 informerat om att antalet frågor kring olyckor med propplösare ökar. Propplösare är ofta starkt frätande och kan ge allvarliga skador om de hanteras felaktigt. Börja alltid med att försöka rensa avloppet på mekanisk väg. Läs instruktionerna noga innan du börjar använda propplösare!