riskbedömning

Danmark: Miljöministern ger branschen stöd för principen om säkerhetsvärdering och riskhantering

Både i Sverige och i Danmark har så kallad faroidentifikation och klassificering baserad på inneboende egenskaper hos kemikalier starkt fotfäste, delvis i motsats till den princip på vilken till exempel kosmetiklagstiftningen vilar, nämligen säkerhetsvärdering (inneboende egenskaper med beaktande av exponeringsscenarier) och riskhantering (till exempel ”säker om följande villkor efterlevs…”). Med anledning av att dessa båda principer har delvis olika fokus blir ofta kommunikationen i media motsägelsefull, ”är produkten farlig eller säker?”. Till förvirring för framförallt konsumenten.

Parfymingredienser är för tillverkaren som andra ingredienser - de ska vara säkra och helst inte för dyra

SvD.se har publicerat en artikel om animaliska råvaror i olika produkter. Det centrala kravet i regelverket om kosmetiska produkter är att ingredienser (och produkter de finns i) ska vara dokumenterat säkra för användaren. Att använda animaliska ingredienser kan vara tveksamt ur flera aspekter även om det visst kan vara lagligt: företagets etiska m.m. policy, kommunikation till konsument etc. Förutom säkerhetskravet och företagets policy är det önskvärt om ingredienserna inte är för dyra.

Viktigt! 9:e reviderade upplagan av SCCS Notes of Guidance öppen för kommentarer

EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS) har publicerat 9:e reviderade upplagan av "Notes of Guidance" (vägledning) på SCCS:s webbsida och dokumentet är öppet för kommentarer fram till 8 januari, 2016. Dokumentet är ett av de helt centrala för vår bransch för vägledning om säkerhetsvärdering.

Riskkommunikation - alltid centralt för att undvika omotiverad oro

KTF:s medlemmar levererar konsumentprodukter och produkter för yrkesmässig användning som används regelbundet och ofta av nästan alla människor. En naturlig del i vårt arbete är att kommunicera med marknadens aktörer, media, forskare och konsumenter om säkerhetskraven bakom marknadsföring av produkterna och eventuella risker. Varför då? - Jo, för att många blandar ihop fara med risk...

Håroljor med silikoner bedöms som säkra

I ett inslag om håroljor i Daisy Beautys webTV-serie ”No Bullshit” kan man få intrycket av att vanliga håroljor skulle kunna påverka fertiliteten på grund av innehållet av en typ av silikoner som kallas cykliska siloxaner. KTF vill med anledning av detta påpeka att den cykliska siloxan som misstänks ha dessa egenskaper är Cyclotetrasiloxane (D4). Den som används i håroljor är dock Cyclopentasiloxane (D5).