Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Vrije Universitet i Bryssel erbjuder åter sin veckolånga utbildning om den obligatoriska säkerhetsvärderingen av kosmetiska produkter.

En kosmetisk produkt som marknadsförs på EU-marknaden måste vara dokumenterat säker. Ansvarig person ska vid anmodan kunna tillhandahålla sådan adekvat information till myndigheter (och konsumenter). Säkerhet för kosmetika och deras ingredienser garanteras genom säkerhetsbedömning och för detta ändamål måste en unik dossier (produktinformationsdokument, PIF) sättas samman.

Miniseminarium om palmolja och kosmetik / rengöringsprodukter den 21 november

Miniseminarium om palmolja och kosmetik / rengöringsprodukter den 21 november

År 2015 bildades SISPO – Swedish Initiative for Sustainable Palm Oil. Målsättningen är att senast år 2020 ska minst 90% av de palmoljederivat som används inom industrin vara hållbart odlade enligt mass balance-principen.

Mycket har hänt sedan dess, men vi kan på intet sätt känna oss trygga med att uppnå vårt mål.

Hjärtligt välkomna till KoHF:s miniseminarium om SISPO och palmolja den 21 november kl. 10:00-12:00 på KoHF:s kansli, Storgatan 19 i Stockholm.

Kosmetiska produkter och djurförsök - 7 punkter alla intresserade bör känna till

Kosmetiska produkter och djurförsök - 7 punkter alla intresserade bör känna till

Djurförsöksfrågan engagerar många människor. Djurförsök har sedan 2013 varit helt förbjudna för att möta kraven i EU:s förordning för kosmetiska produkter.

Kosmetik- och hygienföretagen har för att på ett mer lättfattligt sätt informera i frågan tagit fram sju punkter som alla intresserade bör känna till.

Läs dessa sju punkter i vår Faktabank

Kosmetik- och hygienföretagen välkomna nya medlemmar

Kosmetik- och hygienföretagen välkomna nya medlemmar

Idag, måndagen den 8 oktober träffades Kosmetik- och hygienföretagens styrelse. Följande företag antogs som medlemmar:

  • Glam of Sweden (leverantörer av kosmetiska produkter)

  • Nalm AB (leverantörer av kosmetiska produkter)

  • Dreamlife Health Care (leverantörer av kosmetiska produkter)

  • Apoteket Hjärtat AB (associerade)

  • Skincity Sweden AB (associerade)

Kosmetik- och hygienföretagen hälsar alla varmt välkomna.

VASS PRODUCTIONS inleder samarbete med Swedish Beauty Awards, Kosmetik- och hygienföretagen samt Look Good Feel Better

VASS PRODUCTIONS inleder samarbete med Swedish Beauty Awards, Kosmetik- och hygienföretagen samt Look Good Feel Better

“VASS PRODUCTIONS är en perfekt samarbetspartner då de besitter specialkompetens om skönhetsbranschen och precis som vi brinner för branschens utveckling. De har även flera prestigefyllda kunder i portföljen, ett brett kontaktnät och flera framgångsrika kommunikationsprojekt i bagaget. Tillsammans kommer vi jobba med att kommunicera relevanta och aktuella fakta om skönhetsbranschen samt spännande nyheter kring Swedish Beauty Awards”

Handelskonflikten USA - EU: Tull på kosmetik från USA efter 20 juni

Handelskonflikten USA - EU: Tull på kosmetik från USA efter 20 juni

Den amerikanska administrationen har beslutat att inte förlänga undantaget för EU för tull på import till USA av stål och aluminium.
Som motåtgärd har EU-kommissionen redan meddelat att den kommer att agera med "balanserande åtgärder" på specifik import från USA som visas i listor på olika produkter (men möjligen också råvaror) däribland kosmetiska produkter.

Vägledning om tillsyn om mikroplaster i kosmetiska produkter

Vägledning om tillsyn om mikroplaster i kosmetiska produkter

KoHF förstår att kommuner vid tillsyn riktad mot återförsäljare i vissa fall har givit information om det nationella förbudet mot mikroplaster som sköljs av (SFS 2018:55) specifikt förbjuder vissa ingredienser (INCI) i kosmetiska produkter from sista december i år vid försäljning till slutanvändare/konsument. Detta är felaktig information. Förbudet är istället riktat mot potentiellt miljöbelastande egenskaper utifrån internationell definition av fysikaliska avgränsningar.

Över 97% mikroplastkulor i kosmetiska produkter utfasade

Över 97% mikroplastkulor i kosmetiska produkter utfasade

Det europeiska branschorganet för bl.a. leverantörer av kosmetiska produkter, Cosmetics Europe (i vilken KoHF är medlemmar), presenterade den 30 maj de uppdaterade siffrorna för kosmetikbranschens ambitiösa utfasningsrekommendation avseende mikroplastkulor - 97.6% utfasning mellan åren 2012 och 2017 avseende mikroplastkulor som används i rengörande och exfolierande syfte i kosmetiska produkter (inklusive produkter för personlig hygien) som sköljs av med vatten.  

Kemikalieinspektionen avpublicerar KTF-kritiserad rapport om miljömärkning

Kemikalieinspektionen avpublicerar KTF-kritiserad rapport om miljömärkning

Kemikalieinspektionen (KemI) publicerade tidigare i vår ett PM om miljömärkning. Kosmetik- och hygienföretagen och vår paraplyorganisation KTF reagerade omgående starkt på ett flertal tveksamma detaljer i rapporten och har ägnat tid åt att granska KemI:s rapport i sin helhet. KTF har presenterat sin granskningsrapport för KemI och myndigheten skriver nu till KTF att den har inlett en översyn av sin rapport/PM och att denna tillsvidare är avpublicerad från KemI:s webbplats.

KemI:s rapport om miljömärkning är osaklig och måste dras tillbaka

KemI:s rapport om miljömärkning är osaklig och måste dras tillbaka

Kemisk Tekniska Företagen, KTF, är förbluffade över antalet fel i rapporten Kartläggning av begränsningar av farliga ämnen i miljömärkningssystem (PM 1/18), som Kemikalieinspektionen (KemI) publicerade för en dryg månad sedan. Rapportförfattarna verkar inte ha speciellt mycket kunskap om gällande regelverk eller ens vilka regelverken är. Att KemI helt okritiskt sedan sprider denna rapport via ett tendentiöst pressmeddelande är inte acceptabelt. KTF menar att rapporten ska dras tillbaka.

Swedish Beauty Awards premierade årets främsta skönhetsprodukter på Berns Salonger

Swedish Beauty Awards premierade årets främsta skönhetsprodukter på Berns Salonger

Sveriges mest prestigefyllda och enda oberoende skönhetsgala, Swedish Beauty Awards, samlade aktörer från hela skönhetsbranschen på Berns Salonger. Här korades vinnare bland de producenter, leverantörer och produkter som utmärkt sig mest under året som gått.

Arrangören KoHF, Kosmetik- och hygienföretagen, jobbar för en kontrollerad handel med säkra produkter i en gigantisk bransch, vilken omsätter närmare 20 miljarder per år bara i Sverige.

Aftonbladet varnar för ingrediens i tvättservetter som inte används på den svenska marknaden

Aftonbladet varnar för ingrediens i tvättservetter som inte används på den svenska marknaden

Det innehållsämne som Aftonbladet refererar till som problematiskt används till branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagens kännedom inte på den svenska marknaden i tvättservetter för barn. KoHF beklagar att Aftonbladet genom att vara dåligt påläst sprider felaktig information.