Forskare menar att mikroplaster idag inte är något hot

Forskare menar att mikroplaster idag inte är något hot

SAPEA, som tillhandahåller EU-kommissionen med vetenskapligt underlag för beslutsfattande, menar att mikroplaster idag inte utgör något större hot mot miljön eller människor. SAPEA:s forskare säger dock att mikroplaster kan bli ett problem på lång sikt om vi inte riskhanterar dem. Inom området kosmetiska produkter har dock den europeiska industrin genom organet Cosmetics Europe en branschrekommendation om total utfasning av mikroplastkulor fram till 2020. Idag är den bedömda utfasningen för dessa över 97% sedan 2012.

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar ny rapport om svenskarnas attityder till solning: positiv utveckling

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar ny rapport om svenskarnas attityder till solning: positiv utveckling

Svenskarnas attityder till att sola och att använda solskydd utvecklas i en positiv riktning. Även om den varma sommaren inneburit att fler människor bränt sig så skyddar en stor andel av föräldrarna sina barn mot solen och andelen som inte är intresserad av att vara solbrun har ökat.

Bland annat säger rapporten:

- Ser vi till solskyddstrender över tid kan dock inga tydliga trender utläsas, bortsett från att solglasögon och solskyddskräm som solskydd fortsätter att öka.

Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Vrije Universitet i Bryssel erbjuder åter sin veckolånga utbildning om den obligatoriska säkerhetsvärderingen av kosmetiska produkter.

En kosmetisk produkt som marknadsförs på EU-marknaden måste vara dokumenterat säker. Ansvarig person ska vid anmodan kunna tillhandahålla sådan adekvat information till myndigheter (och konsumenter). Säkerhet för kosmetika och deras ingredienser garanteras genom säkerhetsbedömning och för detta ändamål måste en unik dossier (produktinformationsdokument, PIF) sättas samman.

Miniseminarium om palmolja och kosmetik / rengöringsprodukter den 21 november

Miniseminarium om palmolja och kosmetik / rengöringsprodukter den 21 november

År 2015 bildades SISPO – Swedish Initiative for Sustainable Palm Oil. Målsättningen är att senast år 2020 ska minst 90% av de palmoljederivat som används inom industrin vara hållbart odlade enligt mass balance-principen.

Mycket har hänt sedan dess, men vi kan på intet sätt känna oss trygga med att uppnå vårt mål.

Hjärtligt välkomna till KoHF:s miniseminarium om SISPO och palmolja den 21 november kl. 10:00-12:00 på KoHF:s kansli, Storgatan 19 i Stockholm.

Kosmetiska produkter och djurförsök - 7 punkter alla intresserade bör känna till

Kosmetiska produkter och djurförsök - 7 punkter alla intresserade bör känna till

Djurförsöksfrågan engagerar många människor. Djurförsök har sedan 2013 varit helt förbjudna för att möta kraven i EU:s förordning för kosmetiska produkter.

Kosmetik- och hygienföretagen har för att på ett mer lättfattligt sätt informera i frågan tagit fram sju punkter som alla intresserade bör känna till.

Läs dessa sju punkter i vår Faktabank

Kosmetik- och hygienföretagen välkomna nya medlemmar

Kosmetik- och hygienföretagen välkomna nya medlemmar

Idag, måndagen den 8 oktober träffades Kosmetik- och hygienföretagens styrelse. Följande företag antogs som medlemmar:

  • Glam of Sweden (leverantörer av kosmetiska produkter)

  • Nalm AB (leverantörer av kosmetiska produkter)

  • Dreamlife Health Care (leverantörer av kosmetiska produkter)

  • Apoteket Hjärtat AB (associerade)

  • Skincity Sweden AB (associerade)

Kosmetik- och hygienföretagen hälsar alla varmt välkomna.

VASS PRODUCTIONS inleder samarbete med Swedish Beauty Awards, Kosmetik- och hygienföretagen samt Look Good Feel Better

VASS PRODUCTIONS inleder samarbete med Swedish Beauty Awards, Kosmetik- och hygienföretagen samt Look Good Feel Better

“VASS PRODUCTIONS är en perfekt samarbetspartner då de besitter specialkompetens om skönhetsbranschen och precis som vi brinner för branschens utveckling. De har även flera prestigefyllda kunder i portföljen, ett brett kontaktnät och flera framgångsrika kommunikationsprojekt i bagaget. Tillsammans kommer vi jobba med att kommunicera relevanta och aktuella fakta om skönhetsbranschen samt spännande nyheter kring Swedish Beauty Awards”

Handelskonflikten USA - EU: Tull på kosmetik från USA efter 20 juni

Handelskonflikten USA - EU: Tull på kosmetik från USA efter 20 juni

Den amerikanska administrationen har beslutat att inte förlänga undantaget för EU för tull på import till USA av stål och aluminium.
Som motåtgärd har EU-kommissionen redan meddelat att den kommer att agera med "balanserande åtgärder" på specifik import från USA som visas i listor på olika produkter (men möjligen också råvaror) däribland kosmetiska produkter.

Vägledning om tillsyn om mikroplaster i kosmetiska produkter

Vägledning om tillsyn om mikroplaster i kosmetiska produkter

KoHF förstår att kommuner vid tillsyn riktad mot återförsäljare i vissa fall har givit information om det nationella förbudet mot mikroplaster som sköljs av (SFS 2018:55) specifikt förbjuder vissa ingredienser (INCI) i kosmetiska produkter from sista december i år vid försäljning till slutanvändare/konsument. Detta är felaktig information. Förbudet är istället riktat mot potentiellt miljöbelastande egenskaper utifrån internationell definition av fysikaliska avgränsningar.

Över 97% mikroplastkulor i kosmetiska produkter utfasade

Över 97% mikroplastkulor i kosmetiska produkter utfasade

Det europeiska branschorganet för bl.a. leverantörer av kosmetiska produkter, Cosmetics Europe (i vilken KoHF är medlemmar), presenterade den 30 maj de uppdaterade siffrorna för kosmetikbranschens ambitiösa utfasningsrekommendation avseende mikroplastkulor - 97.6% utfasning mellan åren 2012 och 2017 avseende mikroplastkulor som används i rengörande och exfolierande syfte i kosmetiska produkter (inklusive produkter för personlig hygien) som sköljs av med vatten.