Europeiskt samarbete

KoHF är medlem i dels Cosmetics Europe och A.I.S.E. De båda föreningarna representerar tillverkare av kosmetiska produkter respektive tvätt och rengöringsprodukter samt nationella branschföreningar. I nätverket finns de viktigaste aktörerna i branschen.

Genom dessa båda Europeiska föreningar får KoHF aktuell information och möjlighet att påverka och framföra våra synpunkter i branschfrågor på Europanivå. Det innebär att du som medlem i förlängningen får tillgång till den absolut bästa tekniska expertisen och resurserna i Europa inom vårt verksamhetsområde.

Målsättningen är att genom att vara trovärdiga, transparenta och kunniga arbeta som en gemensam röst för dessa båda branscher inom Europa.