Medlemskap i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Medlemskap i KoHF markerar leverantörens:

  • kunskap om nu gällande och kommande lagkrav, riktlinjer och branschrekommendationer,
  • engagemang och vilja att ta ansvar i produktsäkerhets- (hälsa), miljö- och produktfunktionsfrågor av betydelse för branschen,
  • höga ambitioner att följa gemensamt utarbetade riktlinjer och branschrekommendationer

Samverkan och informationsutbyte inom KoHF syftar till att skapa trygghet för konsumenter och personer som yrkesmässigt hanterar kosmetiska produkter (inkl. för frisör) respektive tvätt och rengöringsprodukter.

Kansliet har fokus på kosmetika och tvätt- och rengöringsprodukter. Vårt arbete gäller frågeställningar som berör verksamheter som tillverkar och säljer dessa produkter på den svenska marknaden. Vi har korta beslutsvägar och kan agera mycket snabbt vid t.ex. larm i media om branschens produkter. Utbildningar och annan verksamhet är skräddarsydda för verksamheterna i branschen.

Du som är medlem i KoHF har möjlighet att använda KoHF:s logga t.ex. på företagets hemsida för att påvisa medlemskapet.

KoHF:s logotyp, för nedladdning.