Vill du bli medlem i Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF?

 

Prata med oss först?

Kontakta KoHFs kansli.

  • Olof Holmer, VD, allmänna frågor om KoHF
  • Madelaine Nordstrand, Look Good Feel Better, Swedish Beauty & Cosmetics Awards
  • Anna Melvås, frågor om sektionen för tvätt och rengöring
  • Peter Jansson, frågor om sektionerna för kosmetik respektive frisörprodukter

 

Ansökningshandlingar

För att bli medlem ska företagets ansökan behandlas av KoHF:s styrelse vid nästkommande styrelsemöte. Styrelsen har normalt fyra möten per år, februari, april/maj, augusti/september, november/december.

Medlemmar i KoHF betalar en årsavgift som har en fast del och en rörlig del som är kopplad till omsättning hos företaget.

 

Avgiftsskalor

Vad kostar det per år att vara medlem i KoHF? Här finner du våra avgiftsskalor för medlemskap i respektive sektion inom KoHF.

Ansökningsblankett  (Ifylld blankett scannas och skickas till Madelaine Nordstrand)