Sektionen för leverantörer av tvätt- och rengöringsprodukter

Kontaktuppgifter mm. via respektive länk. Där hemsida saknas presenteras adress och telefonnummer i anslutning till företagsnamnet. 

 

Amway Scandinavia

Arvid Nordquist HAB

Colgate-Palmolive AB

Henkel Norden AB

Herdins Färgverk AB (L, D *)

Orkla Care (L, D *) (f.d. Cederroth)

Procter & Gamble Sverige AB

Reckitt Benckiser Nordic A/S, filial Sverige

SC Johnson Scandinavia

Trikem AB (*)

 

10

 

L – Lego-/kontraktstillverkare (contract manufacturer)

D – Distributör (distributor)

* – Medlemsföretaget har tillverkning i Sverige. (Member Company is manufacturing products in Sweden.)