Pär Svahnberg

Konsulterad av KoHF för att hantera frågor kring transportlagstiftning och farligt gods samt kontakter med myndigheter i dessa frågor.

Tel: 073-062 69 62

Epost: par.svahnberg@toxintelligence.se