Ulrika Flodberg

KoHF:s systerföreningar:

IIH – Branschföreningen för industriell och institutionell hygien

BFS – Branschföreningen för storköksleverantörer

Tel: 070-898 81 81

Mejl: ulrika.flodberg@ktf.se