Hårvård

Här presenterar Kosmetik- och hygienföretagen sin hållning om hårvård, men länkar även till extern information som anknyter till detta.

Frågor och svar

KoHF:s information är under omarbetning. Läs gärna vår information på den här sidan, men även information i enskilda frågor på vår omfattande Faktabank

 

Vägledning om frisörprodukter

vagledning2015.jpg

Informationsfoldern riktar sig till frisörer och beskriver hur man som frisör handskas med kosmetiska produkter för yrkesmässig användning på ett säkert sätt.

Foldern innehåller därför också så kallade produktgruppsblad för dessa produkter.

KoHF Vägledning om frisörprodukter (pdf).

Bra arbetsmiljö för frisörer (ADI 456) från Arbetsmiljöverket och andra publikationer finns på Arbetsmiljöverkets hemsida

 

 

 

 

 

Hantering av farligt avfall

Frisören kan själv lämna, eller tillse hämtning av, förpackningar till frisörprodukter som är kosmetiska produkter om förpackningarna är tömda och torra. Detta även om de innehållit kosmetiska produkter som i sig är att betrakta som farligt avfall vid återvinning.

Förpackningar som innehåller större restmängder av kosmetiska produkter ska hanteras som farligt avfall om förpackningen till den kosmetiska produkten är märkt med farosymbolen för brandfarlighet ("flamman") eller med motsvarande text. Detta kan gälla t.ex. trycksatta behållare/aerosoler. Är du osäker, kontakta den som hämtar ditt avfall för rådgivning

 

Frisörlicens - KoHF och frisörföretagarna har tagit fram instuderingsmaterial om kosmetiska produkter för frisörer

Flera branschaktörer, däribland KoHF, har arbetat fram en modell för frisörlicens som berör alla aktiva frisörer.

Modellen för licenseringen bygger på branschens nuvarande system för yrkesprov och yrkesbevis, dvs delprov och gesällprov. 

KoHF har bidragit med expertkunskap avseende licensens del A som rör kosmetiska frisörprodukter (schampo, styling, hårfärg, blekning etc), deras innehåll, märkningskrav m.m.

Via länken kan du läsa mer om licensen samt:

Kontakta Frisörernas yrkesnämnd här och beställ ditt material

 

Kampanj inom branschdialogen "Giftfri vardag" om att minska allergirisk vid hårfärgning

"Läkemedelsverkets kampanj ”Håll koll på färgen” är för att uppmärksamma frisörer och andra användare på riskerna för att utveckla allergier då man hanterar hårfärgningsmedel. Barn och unga ska inte färga håret alls, och den som hanterar färgen ska alltid ha skyddshandskar på sig. Sedan november 2012 ska hårfärg som innehåller allergiframkallande ämnen dessutom ha tydligare varningstexter."

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida

 

 

Varning för olagliga svarta, tillfälliga hennatatueringar

AnnonsA4_KTF-181x255.jpg

KoHF informerar om risker med med svarta, tillfälliga hennatatueringar.

Läs mer om KoHFs informationskampanj