Om Hårvård, Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Här presenterar KoHF sin hållning om hårvård, men länkar även till extern information som anknyter till detta.

KoHF:s frågor och svar

- med frågor som rör frisörer och kosmetiska produkter som används eller säljs hos frisörer

Hår och hårvård

 

frisörlicens - KoHF och frisörföretagarna har tagit fram instuderingsmaterial för frisörer

Flera branschaktörer, däribland KoHF, har arbetat fram en modell för frisörlicens som berör alla aktiva frisörer.

Modellen för licenseringen bygger på branschens nuvarande system för yrkesprov och yrkesbevis, dvs delprov och gesällprov. 

KoHF har bidragit med expertkunskap avseende licensens del A som rör kosmetiska frisörprodukter, deras innehåll, märkningskrav m.m.

Via länken kan du läsa mer om licensen samt:

Kontakta Frisörernas yrkesnämnd här och beställ ditt material

 

Kampanj inom branschdialogen "Giftfri vardag" om att minska allergirisk vid hårfärgning

"Läkemedelsverkets kampanj ”Håll koll på färgen” är för att uppmärksamma frisörer och andra användare på riskerna för att utveckla allergier då man hanterar hårfärgningsmedel. Barn och unga ska inte färga håret alls, och den som hanterar färgen ska alltid ha skyddshandskar på sig. Sedan november 2012 ska hårfärg som innehåller allergiframkallande ämnen dessutom ha tydligare varningstexter."

Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida

 

AnnonsA4_KTF-181x255.jpg

KoHF Vägledning om frisörprodukter

(reviderad upplaga 2015)

Informationsfoldern riktar sig till frisörer och beskriver hur man handskas med kosmetiska frisörprodukter på ett säkert sätt.

Foldern innehåller därför också så kallade gruppskyddsblad för olika produkter som används av frisören.

Läs mer

 

Varning för olagliga svarta, tillfälliga hennatatueringar

KoHFs informationskampanj