Impregneringsprodukter

Impregneringsprodukter för skor och textilier förlänger livslängden på materialet

Impregneringsmedel används för att skydda kläder och skor mot väta. Det gör att du kan hålla dig torr i regn och rusk och förlänger hållbarheten på dina skor och textilier. Impregneringsmedel skyddar också mot fett och smuts.

Impregnering kan uppnås med olika metoder

Många impregneringsmedel innehåller fluorerade kolkedjor för att uppnå den vatten- och smutsavstötande funktionen. De fluorerade kolkedjor som används idag har en mycket god förmåga att hålla vatten, smuts och fett borta, och det är också därför man har valt dem. En del impregneringsprodukter använder sig av olika vaxer eller silikoner för att uppnå den vattenavstötande funktionen men det är svårt att uppnå samma funktion och kvalitet utan de fluorerade kolkedjorna.

Produktutveckling pågår ständigt

Utveckling och innovation inom produktgruppen pågår ständigt.  Inom kategorin konsumentprodukter har man gått ifrån användning av långkedjiga fluorerade ämnen, t.ex. PFOS, på grund av dess miljöbelastande egenskaper. I dagens produkter använder man kortare kolkedjor som kan vara delvis fluorerade, eller andra ämnen, för att uppnå samma funktion. Fluortelomerer är delvis fluorerade kolkedjor som inte är förbjudna att använda. Man har valt dem för att bibehålla den vattenavstötande funktionen men samtidigt förbättra produkternas miljöegenskaper.

Så använder du impregneringsmedel

Följ instruktionerna på produkterna så att du använder dem på rätt sätt. Överdosera inte. Använd alltid impregneringsaerosoler utomhus.

Regleringar bör alltid ske på EU-nivå

Alla regleringar gällande kemiska ämnen bör hanteras inom den REACH, den europeiska kemikalielagstiftningen. På så sätt bibehålls den fria marknaden inom EU och ger även lika spelregler för alla verksamheter inom den europeiska branschen. En reglering bör aviseras i god tid så att branschen har möjlighet att anpassa sig och så att fullgoda produkter inte behöver destrueras i onödan.

Många användningsområden för fluorerade kolkedjor

Kemikalieinspektionen har studerat förekomst av fluorerade ämnen, vilket presenteras i rapport 6/15. Mängden impregneringsprodukter för konsumentanvändning, och eventuellt innehåll av fluorerade ämnen i dessa produkter, är en mycket liten delmängd av den totala användningen av fluorerade ämnen i samhället. Impregneringsmedel spelar en mycket viktig roll i vissa applikationer, t.ex. i brandskyddskläder och i vissa textilier inom sjukvården. Det är även viktigt att påpeka att många varor, funktionsmaterial och textilier är behandlade med olika fluorerade ämnen för att motstå väta redan innan de säljs. Teflon och Gore-Tex är exempel på sådana material.

Ordlista:

PFAS: Per- och polyfluorerade alkylsubstanser.

Perfluorerade ämnen: Fullständigt fluorerade organiska ämnen, dvs. består av en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Är extremt persistent.

Polyfluorerade ämnen: Delvis fluorerade organiska ämnen, dvs. det finns fortfarande väteatomer i kolkedjan. Är inte lika stabila som perfluorerade ämnen utan kan brytas ned till perfluorerade ämnen.

Telomer: Delvis fluorerat ämne, en del av kolkedjan är helt fluorerad, en annan består av kolväten. Kan brytas ner till perfluorerade ämnen.

FTOH: Fluortelomeralkoholer, komponenter i handelsprodukter som kan brytas ned till PFCA.

PFCA: Perfluoralkyl-karboxylsyror.

 

Anna Melvås 08-783 82 49, anna.melvas@ktf.se

Olof Holmer 08-783 82 43, olof.holmer@ktf.se