Solvård hos Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Här presenterar KoHF sin hållning om sol, solande och solvård, men länkar även till extern information som anknyter till detta. Läs även KoHF:s Faktablad om solvård.

Aktuellt om solvård

KoHF frukostseminarium 6 februari, 2018, om solvård och solvanor

Solkräm minskar cancerrisk

Informationsfilm från Strålsäkerhetssmyndigheten

 

EU om solvård

EU-kommissionens rekommendation för påståenden om solskyddsmedels effektivitet

 

Myndigheter

Ansvariga myndigheter

Ingredienser

Titanium dioxide

UV-filtren Titanium dioxide respektive Titanium dioxide (nano) * är antagna av medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

* så kallade INCI-namn (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients)

Läs mer på KoHF.se

 

Zinc oxide

UV-filtret zinc oxide respektive zinc oxide (nano) * är nu antaget av medlemsstaternas ansvariga myndigheter.

* så kallade INCI-namn (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients)

Läs mer på KoHF.se