Alkoholhaltiga preparat - anmälan

Alkoholhaltiga preparat är alla produkter som innehåller mer än 2,25 volym-% etanol. Dessa produkter kan vara både kosmetiska produkter och kemiska produkter. Produkterna regleras av Folkhälsomyndigheten avseende etanolhalten och denatureringskrav.

Alla alkoholhaltiga preparat omfattas av kravet på anmälan till Folkhälsomyndigheten. Detta regleras i föreskrift FoHMFS 2014:10. Anmälan är ett tillägg till en registrering i CPNP eller KemIs produktregister. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en blankett för denna anmälan.

Alkohollagen specificerar vad som är ett alkoholhaltigt preparat:

”10 §   Med alkoholhaltigt preparat avses en vara som färdigställts för slutlig användning, som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och inte är alkoholdryck eller teknisk sprit och inte heller är sådant läkemedel som omfattas av läkemedelslagen (2015:315).

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida