Aktuell Hållbarhet Direkt rättar nyhet om kandidatlistan

Aktuell Hållbarhet Direkt rättar nyhet om kandidatlistan

Aktuell Hållbarhet Direkt rapporterade igår om nya ämnen till kandidatlistan hos ECHA. Dock skrev tidningen felaktigt att fyra UV-filter bland tolv ämnen totalt var UV-filter som används i solskyddskräm.

Kosmetik- och hygienföretagen informerade igår Aktuell Hållbarhet Direkt om felet, samt om villkoren för att använda UV-filter i kosmetiska produkter enligt säkerhetsrelaterade kraven i EU:s förordning om kosmetiska produkter.

Aktuell Hållbarhet Direkt har i dagens nyhetssammanfattning infört en rättelse

Swedish Beauty Awards presenterar 2019 års nomineringar i kategorierna Hår och Herr

Swedish Beauty Awards presenterar 2019 års nomineringar i kategorierna Hår och Herr

Efter fyra månaders omfattande juryarbete är nomineringarna för produkter i kategorierna Hår och Herr klara. Närmare 560 bidrag anmäldes i år till Swedish Beauty Awards fyra kategorier. Efter en grundlig anmälningsprocess med tillhörande regler och produktmotiveringar testar sedan de handplockade jurymedlemmarna produkterna noggrant och ger poäng efter följande parametrar; känsla och konsistens, om produkten lever upp till vad den lovar, design, förpackning, användarvänlighet, doft, innovation och nyskapande.

KoHF solfrukost: så här använder svenskar solskyddsmedel, trender om hudcancer

KoHF solfrukost: så här använder svenskar solskyddsmedel, trender om hudcancer

Branschföreningen Kosmetik- och hygienföretagen har även i år låtit opinions- och marknadsundersökningsföretaget Yougov ställa ett antal frågor till svenskar om vanor kring solskyddsmedel.

Doktor Maria Brolin, specialistläkare dermatologi, berättade om trender för svenskar om UV-inducerade hudsjukdomar. Först kan vi konstatera att hudcancerfallen fortsätter att öka i Sverige. Vi svenskar solar mer än andra nationaliteter och vi verkar tyvärr i detta avseende ha ett mer solbrunt skönhetsideal.

Information om mikroplaster - för journalister, konsumenter, återförsäljare och andra intresserade

Information om mikroplaster - för journalister, konsumenter, återförsäljare och andra intresserade

EU:s kemikaliemyndighet har den 30 januari, 2019 presenterat förslag om begränsningar av avsiktligt tillsatta mikroplaster. Notera att detta är ett förslag som ska remissas innan det eventuellt kan bli lagstiftning. Om lagstiftning antas framöver kommer den inte att utgå ifrån specifika ingredienser utan ifrån miljörelaterade egenskaper, därför kan inte branschen eller myndigheter gå ut med listor på ingredienser som påverkas.

Vi ser allvarligt på problemet med akvatiskt plastskräp och delar de övergripande målen för Europeiska unionen för att ta itu med denna utmaning. Vi representerar också ansvarsfulla branscher som har vidtagit åtgärder i den aktuella miljöfrågan.

Vi anser att varje föreslagen åtgärd för dessa mikroplaster måste ta hänsyn till aspekter som riskbedömning och försiktighet, proportionalitet, samstämmighet, effektivitet samt verkställbarhet.

Storsatsande itsperfect är Swedish Beauty Awards nya titelsponsor

Storsatsande itsperfect är Swedish Beauty Awards nya titelsponsor

Sveriges branschledande kassa- och bokningssystem för skönhetsbranschen, itsperfect, är ny titelsponsor för Swedish Beauty Awards 2019. Samtidigt presenteras en rad nyheter och uppdateringar i systemet som ska stärka salongernas erbjudande och underlätta för konsumenternas salongsbesök. I och med sammanslagningen med hitta.se blir man den största aktören på marknaden. 

Forskare menar att mikroplaster idag inte är något hot

Forskare menar att mikroplaster idag inte är något hot

SAPEA, som tillhandahåller EU-kommissionen med vetenskapligt underlag för beslutsfattande, menar att mikroplaster idag inte utgör något större hot mot miljön eller människor. SAPEA:s forskare säger dock att mikroplaster kan bli ett problem på lång sikt om vi inte riskhanterar dem. Inom området kosmetiska produkter har dock den europeiska industrin genom organet Cosmetics Europe en branschrekommendation om total utfasning av mikroplastkulor fram till 2020. Idag är den bedömda utfasningen för dessa över 97% sedan 2012.

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar ny rapport om svenskarnas attityder till solning: positiv utveckling

Strålsäkerhetsmyndigheten presenterar ny rapport om svenskarnas attityder till solning: positiv utveckling

Svenskarnas attityder till att sola och att använda solskydd utvecklas i en positiv riktning. Även om den varma sommaren inneburit att fler människor bränt sig så skyddar en stor andel av föräldrarna sina barn mot solen och andelen som inte är intresserad av att vara solbrun har ökat.

Bland annat säger rapporten:

- Ser vi till solskyddstrender över tid kan dock inga tydliga trender utläsas, bortsett från att solglasögon och solskyddskräm som solskydd fortsätter att öka.

Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Safety Assessment of Cosmetics in the EU

Vrije Universitet i Bryssel erbjuder åter sin veckolånga utbildning om den obligatoriska säkerhetsvärderingen av kosmetiska produkter.

En kosmetisk produkt som marknadsförs på EU-marknaden måste vara dokumenterat säker. Ansvarig person ska vid anmodan kunna tillhandahålla sådan adekvat information till myndigheter (och konsumenter). Säkerhet för kosmetika och deras ingredienser garanteras genom säkerhetsbedömning och för detta ändamål måste en unik dossier (produktinformationsdokument, PIF) sättas samman.