Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Kosmetik- och hygienföretagen är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför kemtekniska konsumentprodukter som kosmetik och hygienprodukter, tvättmedel och rengöringsmedel. Organisationen har närmare 150 medlemsföretag.

KoHF:s målsättning

  • att främja den kemisk-tekniska branschen samt öka omvärldens kunskaper om branschen och dess produkter
  • att fånga upp, kanalisera och driva frågor av gemensamt intresse för medlemsföretagen visavi myndigheter, departement, kundgrupper, konsumenter, andra organisationer med flera
  • att ligga steget före i hälso- och miljöfrågor
  • att verka för ett internationellt samarbete och harmonisering av svensk lagstiftning med EUs direktiv och förordningar KoHFs styrelse representerar företag inom de olika verksamhetsområdena inom KoHF. KoHFs sekretariat ansvarar för kontakter med myndigheter och information och service till medlemsföretagen. KoHFs verksamhet kan beskrivas enligt följande:

 

Kontakter med myndigheter, branschorganisationer och handeln

KoHF har regelbunden kontakt med nationella myndigheter som t.ex. Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och Läkemedelsverket. Genom medlemskap i och nära kontakter med internationella organisationer utbyts erfarenheter om lagstiftning, produktfrågor etc. Senaste nytt om t.ex. kemikalier och råmaterial följs upp genom artiklar, rapporter och personliga kontakter.

 

Information och utbildning

Nyheter om kemikalier, lagstiftning och andra viktiga branschfrågor presenteras i nyhetsbrevet KoHF veckobrev, som utkommer 1 gång per vecka. KoHF tillhandahåller telefonservice till medlemsföretagen och tillhandahåller information och utbildning genom kurser och seminarier.

 

Europeiskt samarbete

KoHF är medlem i dels Cosmetics Europe och A.I.S.E. De båda föreningarna representerar tillverkare av kosmetiska produkter respektive tvätt och rengöringsprodukter samt nationella branschföreningar. I nätverket finns de viktigaste aktörerna i branschen.

Genom dessa båda Europeiska föreningar får KoHF aktuell information och möjlighet att påverka och framföra våra synpunkter i branschfrågor på Europanivå. Det innebär att du som medlem i förlängningen får tillgång till den absolut bästa tekniska expertisen och resurserna i Europa inom vårt verksamhetsområde.

Målsättningen är att genom att vara trovärdiga, transparenta och kunniga arbeta som en gemensam röst för dessa båda branscher inom Europa.

 

Branschsamarbete

Inom KoHF finns ett antal arbetsgrupper verksamma inom diverse områden: Teknisk kommitté (styrgrupp, tekniska och regulatoriska frågor, alla sektioner inom KoHF. Med underliggande arbetsgrupper. Rapporterar till KoHF styrelse) Kosmetiksektionen (styrgrupp, strategiska frågor. Rapporterar till KoHF styrelse) Frisörsektionen (styrgrupp, strategiska frågor. Rapporterar till KoHF styrelse) Nordiskt nätverk

 

KTF - kanslisamverkan

KoHF samverkar med några andra närliggande branschföreningar under den övergripande paraplyorganisationen KTF. Vi finns på samma kansli och samordnar gemensamma frågor och skapar fördelar för dig som medlem.