Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF

Besöksadress: Storgatan 19, Näringslivets hus, Stockholm

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon: +46-8-783 82 40

Epost: info@ktf.se

KoHF på LinkedIn

 

Personal

Här kan du se vem som gör vad på KoHF. Kontakta oss enligt nedan. E-post: fornamn.efternamn@ktf.se

Klicka på bilden för att ladda ner högupplöslig bild

Olof Holmer

VD KoHF
Övergripande ansvar för verksamheten samt KoHFs styrelse. Arbetar även operationellt med olika projekt.

Tel: 08-783 82 43

Epost: olof.holmer@ktf.se

 

 

Lorena Costa

Assistent
Beställningar, Vår- och höstmöten och andra konferenser
Fakturering med mera

Tel: 08 - 783 82 41
Epost: 

 

Anna Melvås

KoHF:s sektion för leverantörer av tvätt- & rengöringsprodukter, biocidprodukter: lagstiftning och tekniska frågor

Tel: 08 - 783 82 49

Epost: anna.melvas@ktf.se

 

Madelaine Nordstrand

Look Good … Feel Better.
Swedish Beauty & Cosmetics Awards.
KoHF:s Kosmetiksektion och Frisörsektion.

Tel: 08 - 783 82 36

Epost: madelaine.nordstrand@ktf.se

 

Lisa Wiklund

Look Good … Feel Better

Tel: 070 910 02 88

Epost:  lisa.wiklund@ktf.se

 

Peter Jansson

Kosmetik och professionell hårvård: tekniska och regulatoriska frågor,  KoHF veckobrev (medlemmar) och hemsida, KTF teknisk kommittéKTF marknadsrapport

Tel: 08 - 783 82 45

Epost: peter.jansson@ktf.se


Emma Jansson

REACH och GHS (CLP)

Tel: 08 - 783 82 48

Epost: emma.jansson@ktf.se

 

Pär Svahnberg

Konsulterad av KoHF för att projektleda och hantera alla aspekter av Farligt Gods och kontakter med myndigheter och den europeiska branschorganisationen.

Tel: 0046 73 062 69 62

Epost: par.svahnberg@toxintelligence.se

Ulrika Flodberg

KoHF:s systerföreningar:
IIH – Branschföreningen för industriell och institutionell hygien
BFS – Branschföreningen för storköksleverantörer

Tel: 08-783 82 42

Epost: ulrika.flodberg@ktf.se

 

Henrik Jansson

KoHF:s systerförening Lim.se – Branschföreningen för leverantörer av lim

Tel: 08-783 82 44

Epost: henrik.jansson@ktf.se

 

Anders Normann

KoHF:s systerförening Svenskt Växtskydd

Tel: 08 - 783 82 40

Epost: anders.normann@svensktvaxtskydd.se

 

Ida Björling

KoHF:s systerförening Svenskt Växtskydd

Tel: Tel: 08-783 82 40

Epost: ida.bjorling@svensktvaxtskydd.se